Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

 

KONFIDENCIALITĀTE

Veicot pasūtījumu interneta veikalā Jums jānorāda TIKAI tāda Jūsu kontaktinformācija, kuru vēlaties redzēt pirkuma dokumentos (EKA čekā vai Preču Pavadzīmē - Rēķinā) un, lai mēs varētu nodrošināt Jūsu pasūtījuma apstrādi, norēķinu veikšanu, iespējamo pretenziju izskatīšanu un garantijas saistību izpildi.

 

Jūsu sniegtie personas dati tiks apstrādāti ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Mēs izmantosim organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, sabojāšanas vai iznīcināšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

 

Jūsu dati var tikt izmantoti tiešā mārketinga mērķiem, tikai saņemot Jūsu piekrišanu.